TR EN

SÖRF I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY256 SÖRF I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, sörf branşına ait teknik malzeme ve ekipmanları kullanarak, rüzgâr sörfü ve dalga sörfüne özgü temel teknikleri uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Sörf branşına ait kavramlar, rüzgâr sörfü, dalga sörfü, güvenlik ve sörfte ilk yardım, rüzgâr çeşitleri, sörf branşına özgü teknikler ve uygulamalı sörf eğitimi alıştırmaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sörf branşına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Sörf branşına ait teknik malzeme ve ekipmanların kullanım amaçlarını açıklar.
Rüzgâr sörfü ve dalga sörfü arasındaki teknik farklılıkları ve benzerlikleri açıklar.
Sörf branşına ait teknik malzeme ve ekipmanları kullanır.
Rüzgâr sörfü ve dalga sörfüne özgü temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Su sporları ve sörf branşına ait temel kavramlar Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi
2 Literatür tarama, konuyla ilgili makale okuma Rüzgâr çeşitleri ve genel rüzgâr yönleri ile ilgili bilgiler Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi,
3 Literatür tarama, makale özeti yazma Güvenlik önlemleri ve sörfte ilk yardım teknikleri ve uygulama alıştırmaları Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi, uygulama yöntemi
4 Görsel ve yazılı literatür tarama Rüzgâr sörfünde kullanılan malzemelerin seçimi, hazırlanışı, yelken ile tahtanın montajı ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
5 Literatür taraması, video izleme Rüzgâr sörfünde denge unsuru ve dengede durma teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür tarama Dalga sörfünde kullanılan teknikler: malzeme seçimi ve kişiye özel sörf tahtası seçiminde ayırt edici özellikler ve denge alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
7 Video izleme Dalga sörfünde biniş ve dönüş teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Vize sınavına hazırlık, dalga sörfüne özgü teknikleri uygulama çalışması Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
10 Video izleme Dalga sörfünde vücut pozisyonu, suya giriş ve ayağa kalkış teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
11 Video izleme Rüzgâr sörfünde biniş ve yol alma teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
12 Görsel ve yazılı literatür tarama, video izleme Dalga sörfünde dalga yakalama tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
13 Görsel ve yazılı literatür tarama, video izleme Rüzgâr sörfünde yol alma tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
14 Görsel ve yazılı literatür tarama, video izleme Rüzgâr sörfü ve dalga sörfü temel teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
15 Görsel ve yazılı literatür tarama, video izleme Final sınavına hazırlık Anlatım, soru, cevap, uygulama yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sunshine, S. (2003). Surfing İnjuries. Current Sports Medicine Reports, 2(3), 136-141.
Partington, S., Partington, E., & Olivier, S. (2009). The Dark Side Of Flow: A Qualitative Study Of Dependence İn Big Wave Surfing. The Sport Psychologist, 23(2), 170-185.
Bir bakışta moda http://www.atasunoptik.com.tr/blog/yeni-baslayanlar-icin-sorf/
Mailce.com https://www.mailce.com/sorf-sporu.html

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
5
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0