TR EN

BİYOMEKANİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY305 BİYOMEKANİK 5 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. KERİM BAKAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, beden eğitimi ve spora ait mekanik prensipleri ve temel fizik kanunları ile ilgili bilgileri kullanarak, insan hareketlerini analiz edebilme becerisi kazandırmak.
İçerik: Dersin içeriği; Sporda biyomekanik prensipleri ve iskelet-kas sistemleri hareketleri, sporcu performansında biyomekaniğin önemi, sporda hareket güvenliği ve sakatlıkların önlenmesi, hareket ve hareket şekilleri, kas ve sinir faaliyetleri, kasılma türleri, kas, tendon mekaniği ve kas kasılmasının mekaniği, dolaşım, solunum mekaniği, iskelet kaslarının yapı ve kimyası, hareket analizi, kassal kuvvet, güç, spor tekniklerinde kuvvet bileşkeleri ve analizi, spor tekniklerinin analizikonularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Biyomekanik alanına ilişkin temel kavramları tanımlar .
Biyomekaniğin insan vücudu üzerine etki eden iç ve dış kuvvetlerin etkilerini açıklar.
Kas kasılma tiplerini örnekleyen egzersiz uygulamalarını gösterir .
Farklı branşlara yönelik temel seviyede hareket analizi yapar (analyze) ve sonuçlarını incele.r

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtımı; Sporda biyomekanik prensiplerin ve iskelet-kas sistemlerinin hareketlerinin tanımlanması Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Biyomekaniğin İnsan vücudu üzerine etki eden iç ve dış kuvvetleri ve bu kuvvetlerin meydana getirdiği etkiler Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
3 Konu ile ilgili makale okuma Sporcu performansında biyomekaniğin önemi Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
4 Literatür tarama Sporda hareket güvenliği ve sakatlıkların önlenmesi Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hareket ve hareket şekilleri, kas ve sinir faaliyetleri Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kasılma türleri ve kendi aralarında sınıflandırılması Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama Kas, tendon mekaniği ve kas Kasılmasının mekaniği Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama Dolaşım, solunum mekaniği ve insan vücudunda etkilediği alanlar Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
10 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Kassal kuvvet, güç, spor branşlarına ait teknik uygulamalar da kuvvet bileşkeleri ve analizi Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hareket analizi ve analizinde teorik yaklaşımlar Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
12 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Farklı spor branşlarına özgü hareket analizi yapma yöntemleri; Yüksek atlama, Uzun atlama, Yüzme, Futbol, Cimnastik Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve sunum hazırlama Farklı spor branşlarına özgü hareket analizi yapma yöntemleri; Gülle atma, Ağırlık kaldırma Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve sunum hazırlama Farklı spor branşlarına özgü hareket analizi yapma yöntemleri; Yüzme Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve sunum hazırlama Farklı spor branşlarına özgü hareket analizi yapma yöntemleri; Futbol, Cimnastik Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Delavier, F. (2001). Strength Training Anatomy: Your Illustrated Guide to Muscles at Work. Champaign. Human Kinetics, USA.
Watkins, J. (2014). Fundamental Biomechanics of Sport and Exercise. Routledge, UK.
Akalan, N. E. ve Temelli, Y. (2016). Temel Kinezyo-Mekanik Klinik Örnekli Anlatım. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul.
Çetin, H. N. (2013). Biomekanik. Turna Yayınevi, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0