TR EN

SPORCU TEMSİLCİLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY363 SPORCU TEMSİLCİLİĞİ 7 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere; ulusal ve uluslararası sporcu sözleşmelerinin içeriklerine bağlı kalarak, sporcu sözleşmesi hazırlığı ile ilgili örnek uygulamalar yapabilecek bilgiyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; sporcu temsilciliği kavramı, Türk sporundaki sporcu temsilciliğinin görev, yetki ve sınırlılıkları, yasal mevzuatlar ve temsilcilik, ulusal ve uluslararası sporcu sözleşmelerinin içeriklerinin incelenmesi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sporcu temsilciliği ile ilgili kavramları tanımlar.
Sporcu temsilcisinin sporcu ve kulüp açısından görevlerini açıklar.
Sporcu temsilciliğinin görev ve yetkilerini hukuksal boyutuyla tartışır.
Örnek bir sporcu temsilciliği sözleşmesi hazırlar.
Ulusal ve uluslararası sporcu sözleşmelerinin içeriklerine bağlı kalarak, sporcu sözleşmesi hazırlığı ile ilgili örnek uygulamalar yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sporcu temsilciliği kavramı Anlatım, Soru-Cevap Yöntemi
2 Sözleşme örneği inceleme Sözleşmeleri Yürütme İlkeleri Anlatım, Soru-Cevap Yöntemi
3 Literatür tarama Sözleşmeleri Yürütme Uygulamaları Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türk sporundaki sporcu temsilciliğinin görev, yetki ve sınırlılıkları Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
5 Literatür tarama Spor kulüpleri ve sporcu temsilciliği Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
6 Konu ile ilgili makale okuma Spor federasyonları ve sporcu temsilciliği Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap okuma Spor organizasyonları ve sporcu temsilciliği Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Yasal mevzuatları inceleme Yasal mevzuatlar ve sporcu temsilciliği ilişkisi Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
10 Literatür tarama ve örnek sporcu sözleşmelerini inceleme Uluslararası ve ulusal sporcu sözleşmelerinin incelenmesi Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
11 Literatür tarama Sporcu temsilciliği olabilme şartları ve yükümlülükleri Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
12 Konu ile ilgili makale özeti çıkarma Sporcuların ve kulüplerin hak ve yükümlülükleri Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
13 ppt dosyası, sunum hazırlığı Ödev Sunumları –I (Öğrencilerin farklı spor branşlarına göre hazırladıkları örnek sözleşmeler) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
14 ppt dosyası, sunum hazırlığı Ödev Sunumları –II (Öğrencilerin farklı spor branşlarına göre hazırladıkları örnek sözleşmeler) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
15 Konukla ilgili bilgi edinme Seminer (Bir sporcu temsilcisi sınıfta konuk edilecek) Anlatım, Soru-Cevap-Tartışma ve gözlem yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Şahin H.M. ve ark. (2011). Futbolda Menajerlik Yönetimi. Hakan Basım Dağıtım, İstanbul.
Duru, N. J., Shropshire, K. ve Davis, T. (2015). The Business of Sports Agents. University of Pennsylvania Press, Pensilvanya.
Stein, M. (2008). How to be a Sports Agent. Summersdale Publishers LTD-ROW, UK.
Ruxin, R. (2011). An athlete’s guide to agents. Jones & Bartlett Publishers. Sudbury.
Wang, Y., Zhang, J. ve Vassileva, J. (2014). A Super‐Agent‐Based Framework For Reputation Management And Community Formation İn Decentralized Systems. Computational Intelligence, Sydney.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
0
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
5
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0