TR EN

HENTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY425 HENTBOL 7 4 3 6
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, hentbol branşına özgü ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygulama, teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Hentbolda hata gözlemi ve düzeltme yöntemleri, Hentbolda alan savunması ve çeşitleri, Hentbolda alan savunma sistemlerine karşı hücum organizasyonları, Hentbolda baskılı savunma sistemleri, adam adama ve alan savunması ve Antrenman programı hazırlama konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
1.Hentbol branşında teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemleri açıklar.
2.Hentbol branşına özgü teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular.
3.Hentbol branşında alan savunması ve hücumuna yönelik taktiksel stratejileri uygular.
4.Hentbol branşında baskılı savunma sistemleri ve hücumuna yönelik taktiksel stratejileri uygular.
5.Hentbol branşına yönelik ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygular.
6.Branşa özgü teknik ve taktik geliştirici örnek antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
7.Hentbol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında açıklamalar, Hentbolda hata gözlemi ve düzeltme yöntemleri Anlatım Yöntemi ve tartışma yöntemi
2 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda hata gözlemi ve düzeltme yöntemleri Anlatım Yöntemi ve tartışma yöntemi
3 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda alan savunması ve çeşitleri Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
4 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda alan savunması ve çeşitleri Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
5 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda alan savunmasına karşı hücum organizasyonu Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
6 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda alan savunmasına karşı hücum organizasyonu Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
7 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Uygulamada karşılaşılan taktiksel sorunları analiz ve çözümleri Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
8 Video ve maç izleme, gözlem sonuçlarını tartışma Uygulamada karşılaşılan taktiksel sorunları analiz ve çözümleri Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda baskılı savunma sistemleri: adam adama savunma Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
11 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda baskılı savunma sistemleri karşı hücum organizasyonları Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
12 Video ve maç izleme, kitap bölümü okuma Hentbolda baskılı savunma sistemlerine karşı hücum organizasyonu, alan savunması Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, Gösteri Yöntemi
13 Antrenman programlarını inceleme Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, tartışma yöntemi
14 Antrenman programlarını inceleme Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, tartışma yöntemi
15 Antrenman programlarını inceleme Antrenman programı hazırlama ve Hazırlanan antrenman programlarının sunumu Anlatım Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması Yöntemi, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
1.Sevim, Y. (2002). Hentbol Teknik¬Taktik, Nobel yayınevi, Ankara.
2.Taborsky, F. Ve Czerwinski, J. (2000). Basic Handball Method, Taktics, Technique. Europen Handball Federation Publising, Avusturya.
3.Dorak,F. (1994). Hentbolda Bireysel Hücum ve Savunma. Bilim Ofset, İzmir
4.Çoknaz, H. ve Mirzaoğlu, N. (1998). Antrenörler İçin Hentbol El Kitabı. Nobel yayınevi, Ankara.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Hentbol branşına özgü temel teknikleri değerlendirme: Teorik Sınav (%50)/ Uygulama Sınavı (%50)
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Hentbol branşına özgü temel teknikleri değerlendirme ve antrenman programı hazırlama: Teorik Sınav (%50)/ Uygulama Sınavı (%50)
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 3 33
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0