TR EN

FUTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY419 FUTBOL 7 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, branşa özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programları hazırlayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; futbola özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemler, futbolda savunma ve hücum organizasyonları, futbolda oyunun bölümleri, savunmada ve hücumda karşılaştığı taktiksel problemlerin analizi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Futbol branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemleri açıklar.
Futbol branşına özgü teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular.
Futbolda savunma ve hücum organizasyonlarını uygular.
Branşa yönelik ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygular.
Futbola özgü hücum ve savunmada karşılaştığı taktiksel problemleri analiz eder ve bu problemlere karşı çözüm üretir.
Teknik ve taktik geliştirme açısından antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Branşa özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programları hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Teorik: Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Futbola özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemler Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Maç izleme ve yorumlama Teorik: Futbolda Savunma organizasyonları Uygulama: Futbolda adam markajı ve top kesme Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
3 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Küçük alan oyunlarında savunma prensipleri Uygulama: Önde baskı ve dönüşleri engelleme Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
4 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Futbolda hücum organizasyonları Uygulama: Etkili ortalar ve sonuçlandırma Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
5 Maç izleme ve yorumlama Teorik: Futbolda hücum organizasyonları Uygulama: İçeriye yönlendirilen kanat oyuncusunun yapacakları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
6 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Futbolda oyunun bölümleri Uygulama: Kaleci ve geri pas oyun kurma Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Futbolda oyunun bölümleri Uygulama: 3.Bölgede hücum varyasyonları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Maç izleme ve yorumlama Teorik: İleri düzey teknik beceriler Uygulama: İleri düzey teknik becerilerin saha uygulamaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
10 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Taktiksel uygulamalara yönelik stratejiler Uygulama: Taktiksel uygulamalara yönelik stratejilerin saha uygulamaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Hücumda karşılaştığı taktiksel problemlerin analizi Uygulama: Oyuncunun karşılaştığı taktiksel problemlere oyun içerisinde çözüm üretmesi Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
12 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Savunmada karşılaştığı taktiksel problemlerin analizi Uygulama: Oyuncunun karşılaştığı taktiksel problemlere oyun içerisinde çözüm üretmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
13 Mevcut antrenman programları inceleme Teorik: Teknik ve taktik geliştirme açısından antrenman programlarının içeriğinin incelenmesi Uygulama: İçerik uygunluğunun değerlendirilmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
14 Mevcut antrenman programları inceleme ve ödev hazırlama Teorik: Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama Uygulama: Grup çalışması ve ödev Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
15 Mevcut antrenman programları inceleme ve ödev hazırlama Uygulama: Hazırlanan antrenman programlarının sunumu Teorik: Sunumu yapılan programların tartışılması Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Günay, M. & Yüce, A. İ. (2001). Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Gazi Kitabevi. Ankara.
Müniroğlu, S. ve Deliceoğlu, G. (2005). Futbolda Müsabaka Analiz ve Gözlem Teknikler E- analiz programı, Ankara.
Bompa, T. O. (2008). Antrenman Kuramı ve Yöntem. Bağırgan Yayınları, İstanbul.
Weineck, J. (2005). Futbolda Kondisyon Antrenmanı, USA.
Aksoy, F. (2012). Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık ve Koordinasyon Drilleri, Has Matbaacılık, Samsun.
TFF. Futbol Gelişim Bülteni. www.tff.org. (Tüm Sayılar)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0