TR EN

VOLEYBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY318 VOLEYBOL 6 4 3 6
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, voleybol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz etme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Takım taktiği/Takım sistemleri, Servis karşılama düzeni, Hücum düzeni, Oyun kurma düzeni, Blok sistemleri, Dublaj sistemleri, Alan savunması, Voleybol branşına özgü hücum tekniklerini ve taktiklerini analiz etme çalışmaları konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Voleybol branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemlerini açıklar.
Voleybola branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Servis karşılama ve servis atma sistemlerini uygular.
Blok ve dublaj sistemlerini uygular.
Voleybola özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz eder.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Teorik: Voleybol branşına özgü yeni başlayanlar için öğretim yöntemleri Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Voleybol branşına özgü yeni başlayanlar için öğretim yöntemleri. Uygulamalı: Temel teknik öğretim yöntemleri Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
3 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Servis karşılama düzeni Uygulama: W sistemi (1-0-5) ve Çanak sistemi (1-1-4) Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
4 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Servis karşılama düzeni Uygulama: Çizgi sistemi (1-2-3) ve İki kişi ile karşılama (1-3-2) Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Hücum düzeni/Çabuk Hücum Uygulama: Birinci tempo, ikili çabuk hücum, ikinci tempo Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Hücum düzeni/Yüksek hücum Uygulama: Paralel, çapraz ve arka alan hücumları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
7 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Hücum düzeni Uygulama: Karma hücum sistemleri Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
8 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Oyun kurma düzeni Uygulama: Pasör önde, pasör arkada Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
9 - ARA SINAV -
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Hücum dublajı sistemleri Uygulama: 2-3/3-2 Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Blok sistemleri Uygulama: Bloksuz oyun/tekli blok, İkili blok/üçlü blok Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Dublaj sistemleri Uygulama: Arka orta içerde, arka orta dışarda, bloksuz dublaj çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Alan savunması Uygulama: Arka orta dışarda/arka orta içerde Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
14 Video izleme ve yorumlama Voleybol branşına özgü hücum tekniklerini analiz etme çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
15 Video izleme ve yorumlama Voleybol branşına özgü hücum taktiklerini analiz etme çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Orkunoğlu, O. (2000). Antrenör ve Antrenman. Neyir Yayıncılık, Ankara.
American Volleyball Coaches Association (AVCA). (2012). The Volleyball Drill Book. Human Kinetics, USA.
Çelenk, B. (2009). Voleybol Temel Eğitimi. Spor Yayınevi, Ankara.
Shondel, D. ve Reynaud, C. ( 2002). Volleyball Coaching Bıble. Human Kinetics, US.
Urartu, Ü. (2006). Teknik-Taktik-Kondisyon Voleybol. İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Baacke, H. (2013). Voleybol Antrenmanı. VAD, Ankara.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Branşa özgü teknik taktik becerilerin değerlendirilmesi: Teorik Sınav (%50) / Uygulama sınavı (%50)
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Branşa özgü teknik taktik becerilerin değerlendirilmesi: Teorik Sınav (%50) / Uygulama sınavı (%50)
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0