TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY326 YÜZME 6 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. KUBİLAY ÇİMEN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere; sırtüstü stil ve kelebek stile ilişkin kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes tekniklerini doğru zamanlama ile uygulama ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; antrenörün kişilik özellikleri ve iletişim becerileri, yarış kuralları, branşa özgü öğretim yöntemleri, sırtüstü stil temel tekniği, kelebek stil temel tekniği, çıkış, dönüş ve varış teknikleri, Yüzme branşına özgü taktiklerin analizi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1.Yüzme branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemlerini açıklar.
2.Yüzme branşına özgü stillerin müsabaka kurallarını açıklar.
3.Sırtüstü stil ve kelebek stile özgü çıkış, dönüş ve varış tekniklerini uygular.
4.Sırtüstü stil ve kelebek stile ilişkin kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes tekniklerini doğru zamanlama ve koordinasyon ile uygular.
5.Yüzme branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Antrenörün kişilik özellikleri ve iletişim becerileri Anlatım, soru-cevap yöntemi,
2 Türkiye yüzme federasyonu web sitesinin incelenmesi Yüzme branşı yarış kuralları ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap yöntemi, uygulama yöntemi
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Yüzme branşına özgü tekniklerin öğretim yöntemler Anlatım, soru-cevap yöntemi,
4 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Sırtüstü stil ayak vuruşu tekniği ve uygulamalı yardımlı-yardımsız ayak vuruşu çalışmaları, kısa- uzun mesafe çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Sırt üstü stil kol çekişi teknik aşamaları: giriş uzanma, kavrama, ileri süpürme, geriye süpürme ve çıkış) ve uygulamalı yardımlı ve yardımsız kol çekişi çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Sırt üstü stilde doğru vücut kompozisyonu ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Sırt üstü stilde çıkış, dönüş ve varış tekniği, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kelebek stil kol çekişi teknik aşamaları (uzanma, kavrama, dışarı süpürme, içeri süpürme) ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kelebek stil ayak vuruşu tekniği ve uygulamalı yardımlı-yardımsız ayak vuruşu, su altı ayak vuruşu çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kelebek stil nefes tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kelebek stilde çıkış, dönüş ve varış tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kelebek stilde kol çekişi ve ayak vuruşu zamanlaması, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
14 Müsabaka videolarında taktiklerin incelenmesi Yüzme branşına özgü taktiklerin analizi Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
15 Müsabaka videolarında taktiklerin incelenmesi Yüzme branşına özgü taktiklerin analizi Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1.Maclischo, E.W. (2018) Swimming Fastest, Ekim Yazım Merkezi, İstanbul
2.Cross, D., Bernabei, T., Paul, C., Newell, N. (2014). Yüzme, Akıl Çelen Kitaplar, İstanbul
3.Bompa,T. O., (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, İstanbul
4.Yüzme Hocası, https://yuzmehocasi.wordpress.com/yuzme-teknikleri/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 3 33
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0