TR EN

MESLEKİ İNGİLİZCE II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY224 MESLEKİ İNGİLİZCE II 4 2 2 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin bu dersin sonunda, havacılığa özgün olan teknik dokümanların temel düzeyde okunması ve yorumlanabilmesi becerisinin kazanımı hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Mesleki İngilizcenin tanımlanmasının yapılması, Havacılık dilinin diğer mesleki dillerden farkı, Havacılık teknik dökümanlarının tanımlanması/tanıtılması, Teknik kelime/ gramer konularına ilişkin çalışma, Uçak bakım alanında kullanılan teknik kelimelerin kapasitesinin artırılarak literatüre hakim olmak, ATA Chapter 100’ün hakkında bilgi aktarılması ve ilk 50 chapterin açıklanıp öğretilmesi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Havacılık İngilizcesinin temel konularını/terimlerini tanımlar
Havacılığa ait dokümanları temel düzeyde ifade eder
Havacılığa ait dokümanları temel seviye ile
Havacılık literatürünü kullanarak mesleki yazışmalar hazırlar
Havacılık literatürünü iş hayatında uygular

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İngilizcenin havacılıktaki önemi ve teknik dökümanların açıklanması tanınması. Anlatım, soru-cevap, sesli ekipman (bilgisayar benzeri) kullanımı.
2 Teknik kelime araştırması -Teknik kelime/ gramer konularına ilişkin çalışma. -Teknik dökümanlarda kullanılan gramer yapıların incelenmesi ve öğrenimi. Anlatım, soru-cevap.
3 Teknik kelime ezberi. -Uçak bakım alanında kullanılan teknik kelimelerin kapasitesinin arttılarak litaretüre hakim olamak. Anlatım, soru-cevap.
4 ATA Chapter hakkında bilgi toplama. ATA Chapter 100’ün hakkında bilgi aktarılması ve ilk 30 chapterin açıklanıp öğretilmesi. Anlatım, soru-cevap.
5 ATA Chapter’da geçen teknik kelimelerin analizi. ATA Chapter 100’ün 30-60 arası chapterların açıklanıp öğretilmesi. Anlatım , soru-cevap ve grup çalışması.
6 ATA Chapter’da geçen teknik kelimeler ve grammer analizi. ATA Chapter 100’ün son 40 chapterın açıklanıp öğretilmesi. Anlatım , soru-cevap ve grup çalışması.
7 MOE’nini araştırılması MOE’nin okunularak hem litaretüre hakim olmak hem de MOE bilgilerini öğrenmek. Anlatım , soru-cevap.
8 - ARA SINAV -
9 MEL hakkında bilgi toplama. MEL’in okunması , hakkındaki hakkında bilgilerin verilmesi, öğretilmesi. Anlatım , soru-cevap.
10 MPD hakkında genel bilgi araştırması. MPD’nin okunularak hem litaretüre hakim olmak hem de MPD bilgilerini öğrenmek. Anlatım , soru-cevap.
11 Servis Bülteni’ni araştırılması Servis Bülteni’ninin yazılması konusunda adımlar ve ögrenilmesi Anlatım , soru-cevap.
12 Havacılıkta karşılaşılan teknik problemler hakkında bilgi edinme. Havacılıkta karşılaşılan teknik problemlerin aşılma yöntemleri hakkında dökümanlar ışığında teknik açıklamalar ve öğretilmesi. Anlatım , soru-cevap.
13 Gelecekte havacılıkdaki gelişmelerin araştırılması. Gelecekte havacılık alanında kullanılması öngörülen teknolojiler hakkında bilgilerin öğretilmesi Anlatım , soru-cevap ve grup çalışması.
14 Bakım merkezindeki teknik personelin önemi hakkında araştırma yapılması. Bir bakım merkezinde sorumlu teknik personelin donanımları hakkında konuların irdelenmesi. Anlatım , soru-cevap ve grup çalışması.
15 - Sınav öncesi genel tekrar Soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Carr, J. C. and Parsons, J. (2007). Success Upper-intermediate. Edinburgh: Pearson Education Limited
Writing Booklet (ELDBU-CDU) (2008)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
5
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
5
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
4
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
4
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
4
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
4
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
3
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
3
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
4
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 3 10 30
Ödev 1 25 25
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0