TR EN

ELEKTRONİK TİCARET VE REKLAMCILIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY326 ELEKTRONİK TİCARET VE REKLAMCILIK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin internetin doğuşu gelişimi web sitesinin kurulması ve internette pazarlama sürecine ilişkin bilgileri edinerek giderek küreselleşen dünyamızda yaygınlığı ve etkinliği sürekli artan E-Ticaret\İnternette Pazarlama'ya ve E-ticarette reklamcılığa ilişkin gerekli bilgileri kuramsal ve uygulama örnekleri ile öğrenmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; İnternetin doğuşu gelişimi günümüzde ulaştığı boyutlar, E-Ticaretin türleri, amaç strateji ve politikaları, reklamcılık, web sitesinin kurulması, yayınlanması ve tanıtımı, sanal mağazanın kurulması, E-Ticarette ödeme- güvenlik, fiyat ve tanıtım konuları ile tüketici ilişkileri ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

E-ticaret ve reklamcılığın temel işlevlerini değerlendirir.
İşletme yönetimi çözümlerini kullanır.
Yazılım ve donanım desteği ile E-Ticaret ve reklamcılık yeteneklerini sergiler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternetin Doğuşu, Gelişimi, İşlevleri - Günümüzde Ulaştığı Boyutlar - İnternette Kullanılan Diller Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlama'da Amaçların Tanımlanması ve Amaç Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlama Türleri; B2C-B2C-C2B-C2C Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette İşletmeden Tüketiciye Pazarlama: B2C, Tanımı, İçeriği, Faaliyet Süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette reklamcılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette İşletmeden Tüketiciye Pazarlama da Pazarlama Karması Politikaları: Ürün - Fiyat Dağıtım -Tanıtım Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Sunumları inceleme, Literatür tarama Web Sitesinin Kurulması, Yayınlanması, Tanıtımı, Reklamcılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Web Sitesinin Kullanıcı Dostu (User Friendly) Olmasını Sağlayan İletişim Teknikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette Pazarlamada Sanal Mağazanın (Virtual Store) Kurulması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Sunumları inceleme İnternette Pazarlamada Ödeme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Güvenlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette Pazarlamada Dağıtım Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Fiyatlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Sunumları inceleme, Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Tüketici İlişkileri ve Tüketicinin Korunması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
1
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
1
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
1
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
1
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
2
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
0
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
0
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
1
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
1
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
1
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0