TR EN

TİCARET HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY215 TİCARET HUKUKU 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GAMZE ÖZPİRİNÇİ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin ticaret hayatının özellikle şirketlerin gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme bilgi/becerilerini kazandırır.
İçerik: Ticari işletme hukukuna giriş ve tarihçe, ticari iş ve işletmenin tanımı ve unsurları, tacir sıfatı ve tacir olmanın hükümleri ( Gerçek kişilerin tacir sıfatı ve Tüzel kişilerin tacir sıfatı), bağımlı tacir yardımcıları, bağımsız tacir yardımcıları, haksız rekabet ve hükümleri Haksız rekabet halinde açılacak davalar Aldatıcı reklam Tüketicinin aldatıcı reklama karşı başvurabileceği yollar, şirketin tanımı, unsurları ve ortaklıkların sınıflandırılması, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket özellikleri, anonim şirket ve limited şirket özellikleri, kıymetli evrakın hükümleri, kıymetli evrak hukukunda geçerli temel ilkeler, hak ve senet birlikteliği, poliçe, bono tanımı ve unsurları, çek tanımı ve unsurlarını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ticari ortaklıkların sorunları ve çözüm yollarına ilişkin hukuki kavramları kavrar
Ticari şirketlerin faaliyetlerini yürütmede ticaret hukuku çerçevesinde tartışır
Kıymetli evrakları açıklar
Ticari şirketler ve kıymetli evrak konusundaki vakaları analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Kaynak Taraması Ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Kaynak Taraması Tacir ve tacir olmanın sonuçları Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Kaynak Taraması Ticaret sicili ve ticaret unvanı Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Kaynak Taraması Markalar, Haksız rekabet Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Kaynak Taraması Ticari defterler, Cari hesap Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Kaynak Taraması Kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Kıymetli evrakta savunma, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Kaynak Taraması Kambiyo senetleri, poliçe ve bono Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Kaynak Taraması Tacire tabi olmayan tacir yardımcıları Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Kaynak Taraması Örnek olay uygulamaları Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Kaynak Taraması Örnek olay uygulamaları Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Kaynak Taraması Örnek olay uygulamaları Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Kaynak Taraması Genel Değerlendirme Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

PULAŞLI H.,(2018) Şirketler Hukuku- Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayıncılık
BAHTİYAR M.,(2018) Ticari İşletme Hukuku- Şirketler Hukuku- Kıymetli Evrak Hukuku, Beta Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 2 10
Ödev 6 4 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 5 2 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 54 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0