TR EN

AKTÜERYA VE SİGORTACILIK İŞLEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY417 AKTÜERYA VE SİGORTACILIK İŞLEMLERİ 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi HAKAN ÖZCAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel bilgi/beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Değer ve Biriken Tutar Hesapları, Hayat Tablolarına Giriş, Hayat Tablolarının Tanımı, Hayat Tablolarının Çeşitleri, Hayat Tablosunun Elemanları, Hayat Tablosunun Özellikleri, Sağlık Sigortasında Hayat Tablolarının Kullanılması, Hayat Tablosu Oluşturmak, Komütasyon Tabloları, Matematiksel Karşılıklar ve bazı Kapital, Hayat ve Rant Sigortalarında Prim ve Tazminat Hesaplama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sigorta ve Sigortacılığın temel kavramları, tarihçesi ve sigortacılığın özellikleri tanımlar
Anüite çeşitlerini ve hesaplamalarını yapar
Rant hesabı ve yorumlanmasını teknik bilgilerini kullanarak uygular
Sigorta ile ilgili veri toplayarak risk faktörlerini analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sigorta ve Sigortacılığın Tanımı, Tarihçesi, Kullanılan Terimler, Sigortanın ve Sigortacılığın Özellikleri Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Basit ve Bileşik İskonto ve İşlemleri ve Uygulamaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Basit ve Bileşik İskonto ve İşlemleri ve Uygulamaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Bileşik Faiz Teorisi ve Sigortada Uygulanması Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hayat Tablolarına Giriş, Hayat Tablolarının Tanımı, Hayat Tablolarının Çeşitleri, Hayat Tablosunun Elemanları Hesapları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hasar ödemeleri-1 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hasar ödemeleri-2 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hasar ödemeleri-3 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hayat Tablosunun Özellikleri, Sağlık Sigortasında Hayat Tablolarının Kullanılması, Hayat Tablosu Oluşturmak Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Komütasyon Tabloları, Komütasyon tablolarının tanımı, Komütasyon Tablolarını oluşturmak Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Matematiksel Karşılıklar Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Bazı Kapital, Hayat ve Rant Sigortalarında Prim ve Tazminat Hesaplama Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Sigortacılık ile ilgili güncel yasal düzenlemeler-1 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Sigortacılık ile ilgili güncel yasal düzenlemeler-2 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Erduran, F. (2011), Aktüerya Matematiği ve Yaşam Analizi, Adana: Nobel Kitabevi
Olivieri, A., Pitacco, E. (2015), Introduction to Insurance Mathematics, London:Springer
Kaya, F. (2013), Sigortacılık, İstanbul: Beta Basım

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
4
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
4
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
5
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
5
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
4
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
4
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 5 3 15
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 6 4 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 7 2 14
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 64 0 203
Genel Toplam 203
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0