TR EN

SİGORTACILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY108 SİGORTACILIĞA GİRİŞ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere risk ve sigortacılık ile ilgili bilgi ve kavramların verilmesi ve sigortacılık hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; Risk ve Sigortanın tanımlanması, Riskin Yönetimi ve Sigortalanma, Özel Sigorta Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye'deki Tarihçesi, Sigortanın Temel Prensipleri, Temel sigortacılık bilgileri Sigorta Türleri, Sigortacılıkta kullanılan belgeler, Sigorta şirketlerinin yönetim ve organizasyon yapısı, Üretim kaynakları, aracılar, Sistemde bulunan kurumlar, Reasürans gibi konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sigortanın tanımı ve unsurlarını açıklar
Sigorta belgelerini tanımlar
Sigorta sektöründe yer alan kurumların işleyişlerini açıklar
Sigorta türlerini sınıflandırır
Sigortanın ekonomik ve sosyal hayatta önemini ve katkılarını ayırt eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Risk ve Sigortanın tanımlanması Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Riskin Yönetimi ve Sigortalanma Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özel Sigorta Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye'deki Tarihçesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortanın Temel Prensipleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortanın Temel Prensipleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Temel Sigortacılık Bilgileri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Temel Sigortacılık Bilgileri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigorta Türleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortacılıkta Kullanılan Belgeler Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigorta Şirketlerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Üretim Kaynakları, Aracılar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortacılık Sisteminde Bulunan Kurumlar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reasürans Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel Değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yaslıdağ, B. (2012). Sigortacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Güvel, A. Enver. (2012). Sigortacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Özbolat, M. (2011). Temel Sigortacılık. İstanbul:Seçkin Yayıncılık
Rejda, G. (2017). Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Education

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
3
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
4
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
4
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
4
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
4
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
2
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 5 4 20
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 3 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 8 3 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 61 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0