TR EN

SİGORTA BRANŞLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY218 SİGORTA BRANŞLARI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere Türkiye’de uygulanan sigorta türlerine ve branşlarıyla ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Sigorta branşlarına genel bir bakış, Kaza Sigortaları, Sorumluluk Sigortaları, Zarar (Mal) Sigortaları, Yangın Sigortaları, Doğal Afet Sigortaları, Kasko, Nakliyat ve Ulaşım Sigortaları, Tarım Sigortaları, Hayat Sigortaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mal ve Hayat sigortaları tanımlarını açıklar
Mal ve Hayat sigortaları çeşitlerini tartışır
Sigorta sektöründe ürün geliştirmede gerekli olan genel ve özel şartları listeler
Sigortacılık sektörünü ve risk yönetimini oluşturan ve etkileyen faktörlerin önemini ilişkilendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - - Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigorta branşlarına genel bir bakış Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kaza Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kaza Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sorumluluk Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sorumluluk Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Zarar (Mal) Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yangın Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Doğal Afet Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kasko Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Nakliyat ve Ulaşım Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tarım Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hayat Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hayat Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kaya, F. (2018). Sigortacılık. İstanbul: Beta Yayınları
Çipil, M. (2013). Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Rejda G. ve McNamara M. (2015). Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
3
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
4
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
4
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
4
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
4
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
4
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 3 4 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 13 1 13
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 13 1 13
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 69 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0