TR EN

SİNEMA KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY417 SİNEMA KURAMLARI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere, sinemayı başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca kuramsal yaklaşımlar hakkında temel bilgi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; biçimci film kuramı, gerçekçi film kuramı, psikanalitik film kuramı, feminist film kuramı ve postmodern yaklaşımlar gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel sinema kuramları ve önemli kuramcılarını tanımlar.
Sinema kuramlarının ortaya çıkma nedenlerini açıklar.
Sinema dilinin gelişimini açıklar.
Modern ve postmodern döneme ait yaklaşımların film kuramları ile bağlantısını kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Kuram nedir? Sinemada kuramların ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Sinemaya belli başlı kuramsal yaklaşımlar: Biçimci Kuram Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Biçimci kuramcılara örnek: Arnheim & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Rus Biçimcilerden: Eisenstein & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Gerçekçi Kuram ve Siegfried Kracauer & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Auteur Kuram & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Yapısalcı Yaklaşım ve Göstergebilimsel Sinema Kuramı & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Christian Metz ve Umberto Eco & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Feminist Film Kuramı & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Psikanaliz ve Sinema’da Freud & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Lacan ve Jung’un psikanalizi sinemaya uyarlaması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Postkolonyal Sinema Yaklaşımları & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Postmodern Yaklaşımlar & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Genel Değerlendirme Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dudley, A. (2007). Sinema Kuramları. İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
Bazin, A. (1995). Sinema Nedir?. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Monaco, J. (2011). Bir Film Nasıl Okunur?. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Büker, S. ve Onaran, O. (1985) Sinema Kuramları. İstanbul: Dost Kitabevi.
Stam, R. (2000). Film Theory an Introduction. Blackwell Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0