TR EN

DİZİ VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY422 DİZİ VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere filmsel anlam yaratımını oluşturan temel kavramları ve paradigmaları tartışacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; film eleştirisi, eleştirmenin sorumlulukları, eleştiri yazının temel kavramları, tarihsel, sosyolojik, felsefi, ideolojik, göstergebilimsel, psikanalitik ve tür eleştirisi gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sinemayı diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Çağdaş ve uyarlama eserleri yorumlar.
Eleştirinin çeşitli boyutlarını tanımlar.
Film ve dizileri analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Film eleştirisinin tanımı Film eleştirisinin amaçları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Eleştirmenin sorumluluğu İzleme Raporu yazısı Tanıtım yazısı Eleştirel makale Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Sinema ve toplumsal teori Popüler film okumaları-eleştiri ayrımı Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Geleneksel temsil yaklaşımları Görsel kodlar ve sinemada anlam Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Tarihsel eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Auteur eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme İdeolojik eleştiri ve temsil politikaları yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Tür eleştirisi Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Göstergebilimsel eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Film-zihin ve felsefi eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Feminist eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Queer eleştiri yaklaşımları Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Postmodern film eleştirisi Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Genel tekrar Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kabadayı,L. (2013).Film Eleştirisi Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Wollen, P. (2004). Sinemada Göstergeler ve Anlam. İstanbul: Metis Yayınları.
Corrigan T. (1997). A Short Guide to Writing About Film. New York: Longman Press.
Özden, Z. (2000). Film Eleştrisi. İstanbul: Afa Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0