TR EN

SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY420 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ABDÜLNAİM TEMUR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere insan hayatını ve sahip olduğu iktisadi kıymetlerin maruz kaldığı riskleri tanımlamak ve bu risklerin sebebiyet vereceği zararların giderilmesi için yaptırılacak sigortalar hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Riskin tanımlanması, Risk Yönetimi, Sigortacılık ve sigortanın temelleri, Sigortanın işlevi ve temel kavramlar, Sigorta sözleşmesi, Sigorta işletmelerinde fiyatlandırma, Sigortacılıkta hasar yönetimi, Sigortacılıkta hasar yönetimi, Reasürans, Sigorta branşları gibi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Risk kavramını açıklar
Riske karşı alınacak önlem olarak sigorta kavramının farklılığını ayırt eder
Meydana gelecek hasarın karşılığında ödenecek tazminatı tahmin eder
Sigorta branşları için farklı risk kavramlarını tasnif eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Riskin tanımlanması Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Risk Yönetimi Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigortanın temelleri Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigortanın temelleri Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigortanın işlevi ve Temel kavramlar Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Dünya’da Sigortacılığın gelişimi Türkiye’de Sigortacılığın gelişimi Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Mal Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Mal Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Hayat Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Sorumluluk Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Kasko ve Trafik Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Sağlık Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Bireysel Emeklilik Sistemi Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Genel Değerlendirme Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
3
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
4
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
4
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
4
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
4
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
4
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 2 4
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 3 15
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 12 2 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 12 1 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 61 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0