TR EN

Aim and Objectives

Aim of the Program

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 4 yıllık mühendislik mezunlarına elektrik elektronik mühendisliği alanında ileri düzeyde uzmanlık kazandıran bir bölümdür. Öğrencilerin bilimsel, teknolojik ve akademik araştırma yaparak bilgiye en doğru ve hızlı şekilde erişmelerini sağlayan programın amacı; öğrencilerin edindikleri mesleki bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneği kazandırmaktır. Bu doğrultuda amacımız, Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerine bilimsel araştırma teknikleri, kablosuz haberleşme, uyarlamalı işaret işleme, ienerji sistemleri,Yenilenebilir enerji kaynakları, uzaktan algılama, Sistem analizi ve tasarımı gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktır. 

Objectives of the Program

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, öğrencilerimizin elektrik- elektronik mühendisliği alanında ileri düzeyde eğitim alarak uzmanlaşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bireyler haline getirmektir. Elektrik Elektronik Anabilim Dalı’nda uzman, kaliteli, yenilikçi ve vizyoner, eğitim programımız yardımıyla elde ettiği bilgi ve becerilerini mesleki yaşamında maksimum derecede kullanan, fikri hür, çağdaş, topluma ve çevreye duyarlı, akılcı ve eleştirel düşünebilen, yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmektir.