TR EN

CORPORATE COMMUNICATION COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
HIT213 CORPORATE COMMUNICATION 3 3 3 6

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Akıncı Vural, Z. B. ve Bat, M. (2015). Kurumsal İletişim. İletişim Yayınları
Savaş, S. (2015). Bütünleşik Kurumsal İletişimin Bir Unsuru Olarak Çerçeveleme. Akdeniz İletişim, 24: 148-167
Cowan, D. (2017). Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and Performance. Kogan Page
Steyn, B., ve Puth, G. (2000). Corporate communication strategy. Heinemann.
Cornelissen, J. P. (2014). Corporate Communication. SAGE publications
Savaş, S. (2020). İmaj üretiminde dijital medya'nın rolü: Kurumların oluşturmaya çalıştıkları imajın tüketiciye ne oranda yansıdığına yönelik bir çalışma. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
Savaş, S. (2020). Krizleri İtibar Üzerinden Okumak. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp (ed.) Farklı Yönleri ile Kriz ve İletişimi içinde (103-126). Ankara: Nobel Yayınları
Yusuf Yüksel (2013). Kurumsal İletişim Üzerine: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 6(13), 13-39.
Elden, M. (2013). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları
Çakar Mengü, S. (2016). Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar. Derin Yayınları