TR EN

STATISTICAL APPLICATIONS IN PUBLIC RELATIONS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
HIT321 STATISTICAL APPLICATIONS IN PUBLIC RELATIONS 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Arslan, D. A. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları.
Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam.
Neuman, W.L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
Köseoğlu, M. ve Yamak, R. (2011). Uygulamalı istatistik. Trabzon: Derya Kitabevi
Baş, T. ve Ulun A. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. İstanbul: Seçkin