TR EN

PLANNING AND MANAGEMENT IN PUBLIC RELATIONS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
HIT335 PLANNING AND MANAGEMENT IN PUBLIC RELATIONS 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Başok, N. ve Coşkun Değirmen, G. (2014). Proje Yönetimi. Ankara: Nobel
Pira, A. G. ve Topsümer, F. (2012). Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. Seçkin Yayıncılık
Watson, T., ve Noble, P. (2007). Evaluating public relations: A best practice guide to public relations planning, research and evaluation. Kogan Page Publishers.
Austin, E. W., ve Pinkleton, B. E. (2015). Strategic public relations management: Planning and managing effective communication campaigns. Routledge.
Smith, R. D. (2013). Strategic planning for public relations. Routledge.
Biber, A. (2003). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar: Tanımlar, Örnekler, Açıklamalar, Kaynaklar. Nobel Yayıncılık
Becan, C., & Ustakara, F. (2017). Diyalog Teorisi Çerçevesinde İnternet Tabanli İletişim Üzerine Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Ajanslarinin Web Stratejileri Üzerine Bir İçerik Analizi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10(1), 64-84.
Savaş, S. (2020). Krizleri İtibar Üzerinden Okumak. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp (ed.) Farklı Yönleri ile Kriz ve İletişimi içinde (103-126). Ankara: Nobel Yayınları
Helgadóttir, H. (2008). The ethical dimension of project management. International Journal of Project Management, 26(7), 743-748.
Project Management Institute (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK®️ Guide) – Sixth Edition. Newtown Square, PA
Müller, R., & Bredillet, C. (2014). Ethics in project management: some Aristotelian insights. International Journal of Managing Projects in Business.