TR EN

STERILIZATION AND DISINFECTION METHODS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ADP207 STERILIZATION AND DISINFECTION METHODS 3 2 2 4

Objectives and Contents

Objectives: Dersin Amacı Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini ve bunlar arasındaki farkları değerlendirmektir.
Content: Dersin içeriği Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikalarını kapsar.