TR EN

QUALITY ASSUARANCE AND STANDARDS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
MYP212 QUALITY ASSUARANCE AND STANDARDS 3 3 3 5

Objectives and Contents

Objectives: Toplam kalite yönetimi anlayışını kavratmak ve bir işyerinde uygulayabilecek bilgiyi vermek amaçlanmaktadır.
Content: Kalite yönetim sisteminin altyapısı, kalite standartları, istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini içermektedir.