TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Ekonomi ve Finans bölümü mezunları kamu ve özel sektörlerde bankalar başta olmak üzere tüm finans piyasası kurumlarında yönetici adayı, uzman yardımcısı, müfettiş, mali müşavir gibi pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Bunların yanında, mezunlarımız iki yıllık önlisans programlarında öğretim görevlisi olarak çalışabilecekleri gibi, doktora düzeyi programlara devam ederek akademik kariyer olanaklarına sahip olabilirler.

Çalışma Olanakları

Mezunlarımızın, yüksek lisans öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimin getirisi olarak elde ettikleri bilgi birikimi ile ulusal ve/veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. Mezunlarımızın, bankacılık, sigortacılık, finansal piyasalar, kamu kesimi ve özel kesime ait işletmelerin finansal karakterli bölümlerinde çalışma alanı bulabilirler.

Yatay Geçiş

Üniversitemiz, yüksek lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş

Yatay geçişin kapsamının dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programların öğrencileri, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.