TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
TEZ-I 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 3 5 5 4 3 4 69 80,23
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 5 0 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 66 76,74
DÖNEM PROJESİ 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 71 82,56
TEZ-II 5 5 4 5 3 3 3 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 70 81,4
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 70 81,4
TOPLAM 25 25 21 17 22 17 15 16 24 20 20 18 25 25 20 16 20 346 402,33
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
MİKRO EKONOMİK ANALİZ 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 4 51 70,83
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 3 3 2 4 3 2 5 3 5 5 4 5 1 1 1 2 3 52 72,22
POLİTİK EKONOMİ 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 2 4 5 3 4 4 4 66 91,67
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR 3 3 3 3 4 5 3 1 3 2 2 2 0 0 5 5 5 49 68,06
BANKACILIK VE FON YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI 4 3 5 3 5 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 4 5 60 83,33
ULUSLARARASI TİCARET 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 56 77,78
MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ FİNANSAL ANALİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA POLTİKİTASI VE MERKEZ BANKACILIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİNANSAL YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL KURAMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 19 19 22 21 24 23 22 13 22 20 15 20 17 13 19 20 25 334 463,89