TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları, disiplinler arası eğitim almanın sağladığı avantajdan yararlanarak kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör örgütlerinde kariyer yapma olanağına sahiptirler. Bölümümüz mezunları siyaset bilimi, idare,  hukuk, iktisat gibi farklı bilim alanlarından kazandıkları bilgiler ile; bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT’ler, sivil toplum kuruluşları, finans kuruluşları gibi, kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarda uzman, teftiş kurulu üyesi, idari hakim, kaymakam ve diğer alanlarda orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilirler.

Çalışma Olanakları

Yatay Geçiş

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde bölümümüzde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.