TR EN

ULUSLARARASI TİCARİ BLOKLAR VE ANLAŞMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI423 ULUSLARARASI TİCARİ BLOKLAR VE ANLAŞMALARI 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Dağdemir, U. E. (2016). Ekonomik Entegrasyon Teorisi: Geleneksel Yaklaşımdan Yeni Yaklaşımlara. 1. Baskı, Eskişehir: Seçkin Yayıncılık.
Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 18. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
Küçükahmetoğlu, O. (2007). Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım. Editör: Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu. Bursa: Ekin Basım Yayın.
Ertürk, E. (1993). Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar. Ankara: Ezgi Kitapevi Yayınları.
World Trade Organization (2018). Regional Trade Agreements and the Multilateral Trading System. Rohini Acharya (Edt.). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
Şanlı , F. B. (2004). Küreselleşme Ve Ekonomik Entegrasyonlar: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, ss.160-166.