TR EN

KÜRESELLEŞMEYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI315 KÜRESELLEŞMEYE GİRİŞ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Bauman, Z. (2017). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çeviri: Abdullah Yılmaz, 7. Baskı, Ankara: Ayrıntı Yayınları.
Rodrik, D. (2011). Akıllı Küreselleşme. Çeviri: Burcu Aksu, 1. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
Kaymakçı, O. (2007). Küreselleşme Üzerine Notlar. 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Scholte, J. A. (2013). Globalization : A Critical Introduction. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave MacMillan.
Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.