TR EN

TENİS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY343 TENİS 5 3 3 6

KAYNAKLAR

Severini, T.A. (2016). Analytic Methods In Sports. Taylor & Francis. US.
Roberts, G. (2001). Advances In Motivation In Sport & Exercise. Human Kinetics, USA
Hoskins-Burnay, T. ve Carrington L. (2014). The Tennis Drill Book. Human Kinetic,USA.
Gülmez, İ. (2012). Teniste Vuruş Teknikleri Analizi ve Talimat Verme İlkeleri. Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.