TR EN

ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY426 ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Ünlü Bayramlı, Ü. (2016). Zaman Yönetimi. Seçkin Yayıncılık.
Adair, J. (2003). Çolakoğlu, Ç. (Çev.). Etkili Zaman Yönetimi. Babıali Kültür
Selk, J. ve Bartow, T. (2016). Organize Tomorrow Today: 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life. Da Capo Lifelong Books. (USA).