TR EN

MAKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF208 MAKRO EKONOMİ 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar. (explain) (2)
Gsyh, Enflasyon oranı, İşsizlik, büyüme gibi gerekli makroekonomik göstergeleri tanımlar. (identfy) (2)
Toplam talep, toplam arz modelini kullanarak bir ekonominin denge seviyesi açıklar.(explain) (2)
Genişletici, daraltıcı politikalar dahil mali politikaları açıklar.(explain) (2)
Para Politikasının makro ekonomik teorilerin yapısındaki Gsyh ve faiz oranlarını nasıl etkilediğini örneklerle gösterir.(illustrate) (3)
Dışa açık ve dışa kapalı ekonomilerde milli gelir, para ve faiz gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.(analyze) (4)