TR EN

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF351 ULUSLARARASI İKTİSAT 5 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ülkelerin dış ticaret stratejilerini karşılaştırır.(compare) (4)
Dış ticaret modellerinin teorik alt yapısını açıklar.(explain) (2)
Dış ticaret politikasının gelir dağılımı, büyüme ve kalkınma gibi birçok ekonomik faktör üzerindeki etkisini analiz eder. (analyze)(4)
Dış Ödemeler bilançosu ana hesaplarını açıklar.(explain) (2)
Dış ticaret dengesizliğinin giderilmesinde kullanılması gereken araçları tanımlar.(describe)(2)
Uluslararası finans kuruluşlarını, nasıl işlediğini ve dış ticaret üzerindeki etkisini analiz eder. (analyze) (4)