TR EN

UYGULAMALI İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL224 UYGULAMALI İSTATİSTİK 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Nicel yöntemle ilgili temel kavramları tanımlar.
Araştırma yöntemlerini alanındaki uygun yöntemlerle ilişkilendirir.
Nicel araştırma yöntemiyle yapılan bir araştırmanın bulgularını yorumlar.
Bir araştırma sorusu belirler ve nicel araştırma süreçlerine uygun bir araştırma planlar.
SPSS programını kullanarak verileri analiz eder.