TR EN

İŞ ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF220 İŞ ETİĞİ 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çalıştıkları işletmelerde etik değerlerin geçerli olduğu bir çalışma ortamı sağlamak için, yönetici ve çalışan olarak sorumluluğunu betimler.
İş etiğinin dayandığı değerleri açıklar. (explain)
Mesleklerini, etik değerlerine uygun ve toplumun yararını gözeterek icra eder.
İş hayatında alacakları iş kararlarını etik değerleri çerçevesinde analiz eder.(analyz)
İş hayatında ortaya çıkacak sorunlara etik değerleri çerçevesinde çözüm bulur.
İş hayatında ortaya çıkacak sorunlara etik değerleri çerçevesinde çözüm bulur.