TR EN

YOLCU HİZMETLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HYM309 YOLCU HİZMETLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yolcu hizmetleri ile ilgili terimleri kullanır.
Yolcu hizmetlerinde kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini temel düzeyde tanımlar.
Havalimanında bulunan üçüncü kuruluşlarıve hizmet ilişkilerini temel düzeyde tanımlar.
Havalimanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri; problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kullanır.