TR EN

SİNEMA TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS217 SİNEMA TARİHİ 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sinemanın sanatsal ve teknik yönden tarihsel gelişimini söyler.
İzlediği bir filmi dünya sineması literatürü kapsamında yorumlar.
Bir filmin sinema dilini, türünü ve ait olduğu akımı tespit ederek diğer sinema türlerinden ayırt eder.
İzlediği filmi dönemini tespit ederek o dönemin toplumsal olayları çerçevesinde analiz eder.