TR EN

ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE422 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eski Türk edebiyatının XVIII. asırda aldığı şekilden başlayarak XIX. asra kadarki şahsiyetlerini sıralar.
XVIII. ve XIX. asırlardaki edebiyat anlayışını kendi cümleleriyle ifade eder.
XVIII. ve XIX. asırlarda Eski Türk Edebiyatının gelişimini, gösterdiği değişiklikleri irdeler.
XVIII. ve XIX. asırlarda yaşamış şahsiyetlerin edebiyat anlayışlarını karşılaştırır.
XVIII. ve XIX. asra kadarki Eski Türk Edebiyatı metinlerini değerlendirir.