TR EN

ATLETİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY353 ATLETİZM 5 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Atletizm branşına ait öğretim yöntemlerinin hedeflerini ve uygulama ilkelerini açıklar.
Atletizm branşına özgü performans ölçüm yöntemlerini açıklar
Atletizm branşında geliştirilmesi gereken motorik özellikleri açıklar
Atletizm branşına ilişkin tekniklerin uygulanışını, hareket mekaniği kanunlarına dayalı olarak analiz eder.