TR EN

İLETİŞİME GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
URH105 İLETİŞİME GİRİŞ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim yapısı ve temeline ilişkin bilgileri açıklar
İletişimin en az 3 özelliğini tanımlar ve mevcut bir iletişim programında bu özellikleri söz konusu program ile ilişkilendirir.
Bir birey veya toplulukla iletişim kurarken, iletişimin özelliklerini hatırlayarak hangi iletişim araçlarının kullanılması gerektiğini ayırt eder