TR EN

ATICILIK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY224 ATICILIK I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Atıcılık sporu ile ilgili temel kavramları açıklar .
Atıcılık sporunda emniyet kuralları ve duruş pozisyonlarını açıklar.
Atıcılık sporunda kullanılan malzemeleri tanır .
Atıcılık sporu ile ilgili yarışma kurallarını açıklar ve uygular.
Atıcılıkta İmgeleme alıştırmaları yapar .
Havalı tüfek/Havalı tabanca atış tekniklerini uygular .