TR EN

MODERN OKÇULUK VE GELENEKSEL OKÇULUK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY230 MODERN OKÇULUK VE GELENEKSEL OKÇULUK I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Okçuluk sporu ile ilgili temel kavramları açıklar.
Okçuluk sporunda uygulanması gereken güvenlik kurallarını ve duruş pozisyonlarını açıklar
Geleneksel ve modern okçuluk sporunda kullanılan malzemeleri tanır.
Geleneksel ve modern okçuluk sporunun yarışma kurallarını açıklar ve uygular
Lastik ile uygulanan teknik alıştırmaları yapar.
Belirlenen mesafelerdeki hedeflere yönelik ok atışı tekniklerini temel düzeyde uygular.