TR EN

TENİS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY240 TENİS I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tenis branşı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Tenis branşının, Türkiye ve Dünyadaki tarihsel gelişimini açıklar.
Tenis branşı ile ilgili kuralları açıklar ve uygular.
Tenis branşına özgü malzeme ve ekipmanları kullanır.
Tenis branşına özgü temel teknikleri uygular.