TR EN

KİNESYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY312 KİNESYOLOJİ 6 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kinesyolojiye ilişkin temel kavramları tanımlar .
Kas-iskelet sistemi hareketlerini anatomik terimlerle açıklar .
Üst ekstrimite eklem bölgelerinde yer alan kas ve kemik yapılarını açıklar .
Branşa özgü kinesyolojik hareketleri analiz eder .