TR EN

VOLEYBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY335 VOLEYBOL 5 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Voleybol branşına ait öğretim yöntemlerinin hedeflerini ve uygulama ilkelerini açıklar.
Voleybol branşına özgü performans ölçüm yöntemlerini açıklar
Voleybol branşına özgü yetenek seçimi ile ilgili ilkeleri açıklar
Voleybol branşında geliştirilmesi gereken motorik özellikleri açıklar
Voleybol branşına ilişkin tekniklerin uygulanışını, hareket mekaniği kanunlarına dayalı olarak analiz eder