TR EN

FUTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY314 FUTBOL 6 4 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Futbol branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemlerini açıklar.
Futbol branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Küçük alan oyunlarında savunma ve hücum prensiplerini uygular.
Futbol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz eder.