TR EN

ARTİSTİK CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY330 ARTİSTİK CİMNASTİK 6 4 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Artistik cimnastik branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemlerini açıklar.
Artistik cimnastik branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular
Artistik cimnastik aletleri üzerinde ileri seviyede ön çalışmaları ve teknik alıştırmaları uygular.
Artistik cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz eder