TR EN

RİTMİK CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY332 RİTMİK CİMNASTİK 6 4 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ritmik Cimnastik branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemlerini açıklar.
Ritmik Cimnastik branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Ritmik Cimnastik ip aleti ile koreografi çalışmaları uygular.
Ritmik Cimnastik çember aleti ile koreografi çalışmaları uygular.
Ritmik cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz eder.