TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY344 YÜZME 6 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yüzme branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemlerini açıklar.
Yüzme branşında performansı etkileyen temel unsurları açıklar.
Yüzme branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirici antrenman yöntemlerini uygular.
Yüzme branşına özgü özel antrenman tekniklerini geliştirmeye yönelik antrenman programlarını inceler ve içeriğinin uygunluğunu değerlendirir.
Yüzme branşına özgü planlama ve periyotlama ilkelerine uygun özel antrenman programı hazırlar.