TR EN

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY307 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler Sosyal Bilimler ve Örgütsel Davranış konularında yeterli altyapıya sahip olacak; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında kullanabilme becerisini elde edebilecektir.
Öğrenciler Örgütsel Davranış alanındaki problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve uygulama becerisine sahip olabilecektir.
Öğrenciler Örgütsel Davranış konularını analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi ve bu doğrultuda çağdaş İK yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilecektir.
Öğrenciler Örgütsel Davranış uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi elde edebilecektir.
Öğrenciler Örnek Olay (Vak'a) çalışmaları yapma, İK sistemleri kurma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilecektir.