TR EN

FİNANSAL MUHASEBE I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY103 FİNANSAL MUHASEBE I 1 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Muhasebenin kavramlarını, ilkelerini tanır
Birinci ve ikinci sınıf tacirleri ve tutacakları defterleri açıklar
Mizan, envanter, yevmiye defteri ve mali tabloları ayırt eder
Aktif-pasif, borç-alacak ilişkisini ayırt eder
Yevmiye defteri işlemlerini uygular