TR EN

TAKIMDAŞLIK VE EKİP ÇALIŞMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY338 TAKIMDAŞLIK VE EKİP ÇALIŞMASI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Takımdaşlık olgusunun gelişimini açıklar.
İletişim sürecinin takımdaşlık yaratmadaki rolünün önemini tartışır.
Takım yaratma sürecinde üyelerin seçim sürecini yönetir .
Takıma katılan üyelerin bireysel beklentilerini takım hedefleri doğrultusunda değerlendirir.